StrongDC++, StrongDCPlusPlus, programma, attēls, iestādījumi