LinuxDC++, LinuxDCPlusPlus, programma, attēls, iestādījumi