LDC++, LDCPlusPlus, programma, attēls, iestādījumi