ApexDC++, ApexDCPlusPlus, programma, attēls, iestādījumi